Expedit instalacija

izaberite verziju koja odgovara Vašoj konfiguraciji

Expedit

Najnovija verzija je 2.2.0

Expedit instalacija – Windows

Windows XP i noviji. Takođe je podržan i Windows 10.

Offline Update

Expedit update za offline korisnike

Expedit offline update

Ovaj update primjenljiv je za sve operativne sisteme.

Offline update namjenjen je korisnicima koji nemaju stalni pristup Internetu (sa računara na kome je instaliran Expedit). Postupak instalacije opisan je u korisničkom uputstvu.

Java instalacija

Expedit koristi 32-bitno Java izvršno okruženje.

Windows – Java 8, 32-bit JRE

Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10

Windows – Java 7, 32-bit JRE

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Windows – Java 6, 32-bit JRE

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

Linux RPM – Java 8, 32-bit JRE

Java for RPM based Linux Platforms

Linux RPM – Java 7, 32-bit JRE

Java for RPM based Linux Platforms

Potrebno Java okruženje najčešće se već nalazi na Vašem računaru, ali ukoliko to nije slučaj možete ga preuzeti sa gornjih linkova.

Najnovija Java verzija za sve operativne sisteme može se preuzeti odavde: Java Downloads for All Operating Systems

Instalacija Jave na Linux sistemima sa Advanced Packaging Tool (APT) - Debian, Ubuntu itd.:

sudo apt-get install default-jre

Licenca

Expedit licenca

Expedit licenca za krajnjeg korisnika