Koristite li Expedit?

To je jednostavan ali efikasan alat za obradu Vaših pošiljaka

Preuzmite najnoviju verziju

Expedit ukratko

Samo najkraća lista sjajnih karakteristika, pored mnoštva drugih

Potpuno automatizovano praćenje pošiljaka

Korisnici Expedit aplikacije su u mogućnosti da prate kompletan proces isporuke njihovih pošiljaka iz same aplikacije - sve do isporuke krajnjem primaocu. Takođe postoji mogućnost da primaoci prate status svojih pošiljaka na putu do njih.

Moderne Tehnologije

Expedit interno koristi savremene sofverske tehnologije kao što su WSDL/SOAP Web Servisi za komunikaciju putem Interneta, AES sigurnosne standarde za bezbjednu (kriptovanu) razmjenu podataka & FOP za predprocesiranje i pripremu štampanih dokumenata.

Automatska nadogradnja

Expedit automatski instalira nove funkcije i nadogradnje putem Interneta. Odmah po objavljivanju nove verzije, program Vas obavještava o tome - sve što trebate učiniti je da jednim klikom odobrite instairanje nadogradnje, Expedit će sam uraditi sve ostalo!

Windows, Linux...

Expedit ne zavisi od određene platforme, dostupan je za različite operativne sisteme. Osim toga, Expedit instalacije na različitim operativnim sistemima mogu bez problema da komuniciraju međusobno.

Expedit

Najnovija verzija je 2.2.0

Expedit instalacija – Windows

Windows XP i noviji. Takođe je podržan i Windows 10.

Uputstva za korišćenje

Korisničko uputstvo

Korisničko uputstvo sadrži bitne informacije o postupku instalacije programa. Uputstvo takođe daje detaljni pregled svih najvažnijih funkcionalnosti svih komponenti Expedit-a.